Menu

Podnośnik pneumatyczno- hydrauliczny 15/30T Bestlift C30H2


Podnośniki pneumatyczno-hydrauliczne są̨ powszechnie
wykorzystywanym rozwiązaniem umożliwiającym
podstawienie pod wybranym punktem podparcia pojazdu.
Ich konstrukcja jest przenośna a podnośnik może być́
wykorzystany wszędzie tam, gdzie istnieje dostęp do źródła
sprężonego powietrza.

PODSTAWOWE CECHY
Profesjonalne podnośniki hydraulicznopneumatyczne o udźwigu nawet do 100 ton
pozwalają̨na wykonywanie prac serwisowych z
pojazdami ciężarowymi czy rolniczymi.

C30H2
Liczba stopni unoszenia 2
Udźwig na poszczególnych stopniach 15 / 30T
Adapter 50 / 75 mm
Wys. unoszenia na poszcz. stopniach 70 / 70 mm
Wysokość minimalna 152 mm
Wysokość maksymalna 292 mm
Ciśnienie robocze powietrza 9 – 12 bar
Ciężar urządzenia 49 kg
Ciężar urządzenia w opakowaniu 63 kg
Wymiary opakowania 1450 x 340 x 340mm

Używaj tylko na twardym, dobrze wypoziomowanym podłożu. Nie używaj
podnośnika w niewłaściwym położeniu lub leżącego na boku - istnieje ryzyko
wycieku oleju. Podnosić́ tylko w punktach pojazdu określonych przez producenta.
Urządzenie służy do podnoszenia pojazdu. Natychmiast po podniesieniu podeprzeć́
pojazd za pomocą̨podpórek.


4500,00 zł z VAT